Yritys

Yrittäjät, Sirpa Kuokkanen ja Sirpa Kurkela perustivat Symppis-kodin nuorille aikuisille periaatteena tarjota asukkaille laadukasta ja turvallista asumispalvelua.
Symppis-koti aloitti toimintansa 1.1.2002.
Uusi kodinomainen paritalokiinteistö valmistui vuonna 2005.
Viereiselle tontille valmistui heinäkuussa 2015 rivitalo, jossa on 10 vuokrayksiötä.

Symppis-kodissa on ammattitaitoinen henkilökunta, joka vastaa asukkaiden laadukkaan arjen sujumisesta.
Tarjoamme asukkaillemme laadukasta asumispalvelua ja ohjausta omatoimisuuteen, sekä toimimme asukkaiden henkilökohtaisten asiakassuunnitelmien mukaisesti. Haluamme tarjota asukkaillemme onnellisen omannäköisen elämän.
Toimimme yhteistyössä asukkaidemme omaisten sekä moniammatillisen verkoston kanssa.
Symppis- kodissa kunnioitamme jokaisen yksityisyyden suojaa ja käsittelemme henkilötietoja huolellisesti, luottamuksellisesti ja läpinäkyvästi. Olemme sitoutuneet noudattamaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja kansallista tietosuojalakia. Sosiaalialan toimijana noudatamme myös meitä koskevaa erityislainsäädäntöä.

Lataa Symppis-kodin esite pdf-muodossa tästä.

Arvot

Symppis-kodissa on asukkaiden ja henkilökunnan kanssa yhdessä keskusteltu meille tärkeistä arvoista, jotka ovat:
Asiakkaana oleva asukas on meille aina numero 1 ja tasa-arvoinen ”perheemme” jäsen.
Kodinomaisuus, yksilöllisyys ja yhdessä asioista päättäminen ja myös yhdessä tekeminen ovat koko toiminnan kulmakiviä.
Elämänilo
Panostamme asukkaiden elämänlaatuun ja viriketoimintaan. Pyrimme aktiiviseen ja monipuoliseen toimintaan yksilöllisten tarpeiden mukaan.
Elämänlaatu
Huolehdimme asukkaidemme hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti.
Yksilöllisyys, yhteisöllisyys ja omatoimisuus
Kannustamme, ohjaamme ja opastamme asukkaitamme omatoimisuuteen.
Tasavertaisuus, toisen huomioon ottaminen ja erilaisuuden hyväksyminen
Jokainen ihminen on yhtä arvokas.